Kansen

childs hope

Wij geloven in kansen. De kans om betekenisvolle resultaten te bereiken door het nemen van kleine initiatieven. Door verantwoordelijkheid te dragen voor verbeteringen en het teweegbrengen van verandering. Wij werken samen met Childhope Azië, een internationale, non-profit, niet-politieke, niet-sektarische organisatie dat het staan voor het belang van de straatkinderen op de Filippijnen tot hoofddoel heeft gemaakt. Hun gemeenschappelijke visie is om opvang, zorg en onderwijs te bieden aan kansarme en vaak dakloze kinderen in ontwikkelingslanden.